HOMEOPATICKÁ ORDINACE PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

MUDr. Renáta Sikytová
ORDINACE

Návštěvní hodiny
Po 9°° - 17°°
Út  9°° - 17°°
St  9°° - 17°°
Čt  9°° - 17°°
Pá  9°° - 12°°
Poslední klient je objednán na 17°° či 12°° hod.
Po domluvě je možné objednání i jakkoli mimo dané návštěvní hodiny.
Termín konzultace je nutné objednat předem, pro objednání zvolte prosím jednu z následujících variant:
Mobil:  +420 602 542 242
E-mail:
renata@sikyta.com


Konzultace
Vstupní konzultace probíhá formou rozhovoru, trvá 1 - 2 hod. dle náročnosti a zahrnuje velmi podrobný rozbor potíží, se kterými přicházíte. Výstupem je stanovení individuálního homeopatického léku, jeho ředění a dávkování.
Pro správné zvolení léku jsou důležité informace o vašem zdravotním i psychickém stavu, vlivech zaměstnání i rodinná anamnéza.
Diskrétnost je samozřejmostí.
Kontrolní konzultace trvá zpravidla 1 - 1hod. a je dobré ji uskutečnit za 3 - 4 týdny po podání léku.
Intervaly dalších návštěv jsou individuální a závisí na daných obtížích klienta a jeho reakci na homeopatickou léčbu. Většinou trvají 1 - 1hod. a jejich frekvence je 2 až 3 měsíce.
V průběhu léčby jsou možné
telefonické i e- mailové konzultace.


Důležité informace
Homeopatické vyšetření ani homeopatické léky nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.
Každý homeopatický lék je v České republice registrován a schválen Státním ústavem pro kontrolu léčiv.
Řada homeopatických léků je pouze na lékařský předpis.
Homeopatické léky lze kombinovat s léky klasickými.
Homeopaticky léčený klient zůstává v péči svého obvodního či odborného lékaře.