HOMEOPATICKÁ ORDINACE PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

MUDr. Renáta Sikytová
KDO JSEM

Praxe
Alergologicko imunologická ambulance Praha 4, 1994 - 2011
Dětská klinika Fakultní Thomayerovy nemocnice v Krči, 1987 - 1994

Studium
Dvouleté homeopatické vzdělávání CEDH, francouzská škola
mezinárodní diplom, 2011 
Škola reflexní terapie
, manželé Patakyovi, 2010
Kraniosakrální osteopatie - roční studium, Centrum Modrý klíč, Praha 4, 2009
Základy akupunktury, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2002
Kurz v dětské pneumologii a alergologii, 1994
Základy homeopatické terapie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdrav., 1994
Homeopatická terapie, Boiron, francouzská škola, 1994
Atestace z pediatrie, 1991
Fakulta dětského lékařství UK v Praze, 1987

Členství
Česká lékařská komora
Česká pediatrická společnost
Homeopatická lékařská asociace