HOMEOPATICKÁ ORDINACE PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

MUDr. Renáta Sikytová
HOMEOPATIE

Historie
Homeopatie je metoda, která
vychází ze zákona podobnosti, tento univerzální zákon znaly již tradiční kultury a léčil podle něj i Hippokrates.
Před 200 lety se zkoumáním tohoto zákona zabýval německý lékař a chemik Dr. Samuel Hahnemann (1755 - 1843). Klíčové bylo jeho zjištění, že látka, která u zdravého jedince vyvolá určité příznaky (symptomy), je schopna ve velmi nízkých dávkách léčit stejné příznaky u jedince nemocného.
Jedná se o tzv.
PRINCIP PODOBNOSTI - podobné léčíme podobným.

Hahnemann propracoval metodu speciálního (infinitezimálního) ředění homeopatických léků, kdy zjistil,
že ředěním látek nemizí jejich účinky, ale mizí jejich toxicita.
Svá pozorování sepsal v „Organonu léčebného umění“, který za svého života ještě několikrát přepracoval na základě nových poznatků.
Hahnemannovy teorie dále rozvedli američtí homeopaté Dr. Constantine Hering a Dr. James Tyler Kent.
V dnešní době se pomocí homeopatie ve světě léčí 400 milionů pacientů a používá se přibližně ve 100 zemích světa.

Možnosti léčby
Homeopatická léčba je léčbou určenou pro všechny věkové kategorie, spektrum jejího užití je tedy velmi široké.
Zde uvádím jen možné příklady:
·prevence nemocí a jejich opakování
·podpora organismu při aktivním sportování
·detoxikace organismu při opakovaném užívání antibiotik, kortikoidů apod.
·podpora hojení po úrazech, zlomeninách, operačních zákrocích
·zdravotní problémy během gravidity (únava, nevolnost, otoky končetin, bolest zad, citová labilita …)
·problémy s laktací
·nachlazení, rýma, kašel, záněty středouší
·dětské infekční nemoci (plané neštovice …)
·pohybové obtíže (bolesti zad, kloubů, ischias)
·zažívací problémy, onemocnění žlučníku, jater
·kožní problémy (ekzémy, bradavice, moluska …)
·migrény
·alergické obtíže, astma
·gynekologické obtíže (premenstruační syndrom, bolestivá či silná menstruace...)
·poruchy chování u dětí
·emoční a psychické problémy
·a další

Homeopatické léky
Homeopatické přípravky neléčí pouze příznaky onemocnění, ale pomáhají zlepšit celkový zdravotní stav, proto jsou často první volbou pro ty, kdo mají aktivní přístup k vlastnímu zdraví.
Pro výrobu homeopatických léků se používá přes 3.000 různých látek rostlinného, živočišného, minerálního a chemického původu.
Homeopatické léky jsou používány ve velmi slabých (infinitezimálních) dávkách.
Číslo na tubě označuje stupeň ředění a písmena CH informují o tom, že se jedná o centezimální ředění dle Hahnemanna. Účinek homeopatického přípravku je podmíněn nejen ředěním vstupní látky, ale i další úpravou v průběhu výrobního procesu. Léky jsou vyráběny ve specializovaných homeopatických laboratořích za velmi přísných podmínek zachování kvality a čistoty léků.
Homeopatické přípravky (granule, globule, tablety, dražé) se rozpouští v ústech a obecně platí, že není vhodné je užívat bezprostředně před jídlem a pitím nebo těsně po něm. Odstup od jídla a pití by měl být minimálně 15 minut. Daná dávka léku se vloží do úst a nechá se volně rozpustit, nezapíjí se.
Vzhledem k tomu, že se
lék vstřebává sliznicí dutiny ústní, je nutné, aby v ústech nebyly žádné aromatické látky jako mentol, káva či tabák.
U kojenců a malých dětí se homeopatický lék rozpouští v malém množství kojenecké vody (10 granulí v 1 dcl), podáváme po lžičkách v doporučených intervalech (1 lžička = 1 dávka). Každý den se připravuje nový roztok.
Homeopatické léky jsou monokomponentní (jednosložkové), vyrábějí se na základě jediné účinné látky a zpravidla nesou její latinský název a polykomponentní (vícesložkové), které obsahují více účinných látek.
Homeopatické léky je
možné užívat současně s jinými léky, vitamíny či doplňky stravy. Někdy se kombinuje více homeopatických léků.
Každý homeopatický lék prochází v České republice
schvalovacím řízením ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv a je řádně zaregistrován.